Bài viết của phụ huynh

Một số biểu hiện của thời kỳ "khủng hoảng tuổi lên 3"


Nhiều mẹ than rằng từ khi lên 3 con trở nên ương bướng. Con không vâng lời thậm chí còn cố ý làm trái lại. Khi không vừa ý, con lăn ra ăn vạ hoặc hờn ném đồ đạc. Những phản ứng tiêu cực này của bé khiến bố mẹ lo lắng. Có ...