Lớp học của Bé

Giới thiệu
Quý vị phụ huynh thân mến, khi Giáo dục ngày càng phát triển, đặc biệt là ngành học mầm non - bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân - đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất trí tuệ của trẻ, thì việc chọn cho các con một môi trường học tập tốt nhất từ những năm đầu ...

Phòng Vi tính Kidsmart
Kidsmart là phần mềm giáo dục nổi tiếng được thiết kế dành riêng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi; gồm có 6 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà là một chủ đề, có lồng ghép tiếng Anh: